Selçuk Üniversitesi 7 öğretim görevlisi alacak

  • 563
  • 329
image

Üniversitemiz  birimlerinde  açık  bulunan  ve  aşağıda  bölümleri/programları  ile  unvan  ve  koşulları  belirtilen  kadrolara  2547  sayılı  Kanun’un  ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.
 

Duyuru Başlama Tarihi 08.11.2021
Son Başvuru Tarihi 23.11.2021
Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi 06.12.2021
Giriş Sınavı Tarihi 10.12.2021
Sonuç Açıklama Tarihi 17.12.2021
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi www.selcuk.edu.tr


MUAFİYET
1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  belirlenen  uzmanlık  alanlarına  atanacak  olanlarda,  yükseköğretim  kurumlarında  öğretim  elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2) Meslek Yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Adaylar  başvuru  için  http://sakit.selcuk.edu.tr  adresine  girip  ön  kayıtlarını  gerçekleştirecek  ve  sistemden  alacakları  müracaat  formuna  aşağıda listelenen belgeleri ekledikten sonra müracaat süresi içerisinde ilanda belirtilen birime şahsen veya posta yolu ile göndereceklerdir.
1. Eksiksiz doldurulmuş Müracaat Formu
2. Özgeçmiş
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
4. Mezuniyet Belgeleri ve Transkript (Lisans, Yüksek Lisans)
5. Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için) Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan karekodlu  belgeler  ile  başvuru  yapabilecektir.  Atanmaya  hak  kazanılması  halinde  diploma,  mezuniyet/öğrenci  belgelerinin  aslı  veya  onaylı  sureti  ibraz edilecektir)
6. Bir adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık olmalı)
7. Merkezi sınav (ALES) sonuç belgesi.
8. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar
ile ayrılmış olanlar için) (HİTAP Hizmet Dökümü e-Devlet üzerinden karekodlu olarak alınabilir)
9. Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devletten alınabilir.) (Sorgulamanın Resmi Kuruma vermek üzere yapılması gerekmektedir.)
10. Erkek  adaylar  için  terhis,  tecil  veya  muaf  olduğunu  belirten  belge  (e-Devlet  üzerinden  alınan  belgeler  geçerlidir.  e-Devlet  üzerinden  alınan belgelerde terhis, tecil veya muafiyet tarihleri belirtilmemiş ise söz konusu belgelerin Askerlik Şubelerinden alınmış olması gereklidir)
11. Müracaat edilecek kadronun özel şartında (varsa) istenilen diploma, sertifika ve deneyim belgeleri (Çalışılan kurumdan yapılan göreve dair alınacak
belgeye SGK Tescil ve Hizmet Dökümü eklenerek teslim edilecektir)
12. Yabancı Dil (YDS, YÖKDİL veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınav) sonuç belgesi.

ÖNEMLİ NOTLAR:
1. Başvurunun şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.
2. Sonuçlar üniversitenin internet adresinde (https://www.selcuk.edu.tr) yayımlanacaktır. İnternet adresinde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup,
adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3. Onaylı istenen belgelerin resmi kurumlar tarafından "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir. e-Devlet üzerinden alınan belgeler de
geçerlidir.
4. Adaylar  üniversite  tarafından  ilan  edilen  kadrolardan  sadece  birine  başvuru  yapabilir.  Birden  fazla  kadroya  başvuran  adayların  başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Postadaki gecikmelerden üniversitemiz sorumlu değildir. Eksik bilgi ve belge ile gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurularda sorumluluk adaya aittir.
6. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
7. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
8. Araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50. maddesinin (d) fıkrası kapsamında atama yapılacaktır.
 

İLAN NO BİRİM ANABİLİM DALI / ANASANAT DALI / PROGRAM KADRO DERECE ADET ÖZEL ŞART MÜRACAAT ADRESİ
211101 Akşehir Kadir
Yallagöz Sağlık Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 1 Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olup,
Beslenme ve Diyetetik alanında yüksek lisans yapmış olmak.
Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık
YüksekokuluGazi Mah. Şehit Yaşar Soylu Sokak Akşehir / KONYA Tel : (332) 241 00 41
211102 Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Tiyatro Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 1 Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı, Tiyatro Anasanat Dalı yüksek lisans mezunu olmak. Sahne Sanatları Anasanat dalı, Tiyatro Sanat Dalı'nda
doktora/sanatta yeterlilik yapıyor olmak.
Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Alaaddin Keykubat Yerleşkesi Selçuklu / KONYA
Tel : (332) 223 48 10
211103 Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 1 Resim–iş öğretmenliği alanında lisans ve yüksek lisans mezunu olmak. Belgelemek kaydıyla Özel yetenekli öğrencilere yönelik resim eğitimi alanında
en az 5 yıl deneyime sahip olmak.
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Alaaddin Keykubat Yerleşkesi
Selçuklu / KONYA
Tel : (332) 223 45 60
211104 Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi
(Bozkır Yerleşkesi)
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 1 Biyoloji lisans mezunu olmak, yüksek lisans ve doktorasını Biyoloji (Biyokimya) alanında yapmış olmak. YÖK 100/2000 Doktora Bursu almış olmak. Belgelemek kaydıyla Toksikoloji ve Farmakoloji
alanında 5 yıllık laboratuvar deneyimine sahip olmak.
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Alaaddin Keykubat Yerleşkesi
Selçuklu / KONYA Tel : (332) 223 49 29
211105 Sağlık Bilimleri Fakültesi Kas-İskelet Rehabilitasyonu Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans, Kayropraktik alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak. Milli Eğitim Bakanlığının düzenlemiş olduğu Masör- Masöz programı belgesine sahip olmak. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiAlaaddin Keykubat Yerleşkesi
Selçuklu / KONYA Tel : (332) 223 49 29
211106 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 1 Aile hekimi uzmanı olmak, tıp eğitiminde doktora yapıyor olmak, erişkin temel yaşam desteği eğitimi almış olmak. Selçuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Alaaddin Keykubat Yerleşkesi Selçuklu / KONYA
Tel : (332) 223 10 71
211107 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 1 Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı yüksek lisans mezunu olmak. Belgelemek kaydıyla kamu kurumlarında en az bir yıl çalışmış olmak. Profesyonel İşletme Yöneticiliği ve Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi sertifikalarına sahip olmak. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Alaaddin Keykubat Yerleşkesi Selçuklu / KONYA
Tel : (332) 223 22 68

 


Yorum yazma Geçici olarak kapatılmıştır.

Yorumlar