Orta Doğu Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı

  • 563
  • 334
image

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında araştırma görevlileri alınacaktır.
İlanın Başlama Tarihi 12.11.2021
Son Başvuru Tarihi     26.11.2021
Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanma Tarihi   30.11.2021
Sınava Giriş Tarihi      03.12.2021
Sonuçların Açıklanma Tarihi  07.12.2021

GENEL ŞARTLAR:
-         657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
-        Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

MERKEZİ SINAV (ALES) MUAFİYETİ:
-       Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edebilir.
ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, buna ilişkin dilekçe vermelidir.
-      ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

İSTENEN BELGELER:
1-      Adayların başvurdukları bölüm/anabilim dalı, ilan numarası, ilan tarihi ile yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe.
2-         Özgeçmiş.
3-         Nüfus cüzdanı fotokopisi.
4-         Son altı ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet fotoğraf.
5-         ALES sonuç belgesi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir).
6-         Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge)
7-        Diploma örnekleri ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi (e-Devlet’ten alınmış karekodlu veya aslı gibidir onaylı)
8-         Resmi lisans transkripti (e-Devlet’ten alınmış karekodlu veya asıl)
9-         Tezli Yüksek Lisans veya Doktora öğrenci belgesi (Güncel, e-Devlet’ten alınmış karekodlu veya asıl)
10-       Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis veya tecil belgesi. (Güncel, e-Devlet’ten alınmış karekodlu veya asıl)
11-       Başvuru zarfı kapak formu http://www.pdb.metu.edu.tr  adresinden indirilebilir.
 
-           Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuruda bulunabilir.
-         Adaylar e-Devlet’ten alınmış karekodlu öğrenci ve mezuniyet belgeleri ve transkript ile başvuru yapabilecektir. Atanmaya hak kazanılması halinde söz konusu belgelerin asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenebilecektir.
-           İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacak ve atamaları yapılmış olsa dahi herhangi bir hak talebine imkan bulunmaksızın iptal edilecektir.
-           Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın eşdeğerlik tablosu kullanılır.
-         Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları ilanda belirtilen web adreslerinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
-           İlana başvurular ilanda belirtilen başvuru yerlerine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.


İlan No


Fakülte/Enstitü


Bölüm


Anabilim Dalı


Sayı

Yabancı
dil puanı


ALES puanı


Koşullar


Başvuru yeri ve telefon no.


Sonuçların açıklanacağı internet adresi2021/II-1MimarlıkMimarlıkMimarlık175EA:70

Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı
tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.


Mimarlık Bölümü Tel: 0312 210 22 03http://archweb.metu.edu.tr


2021/II-2

Mimarlık

Endüstriyel Tasarım

Endüstriyel Tasarım


1


75


EA:70

Endüstriyel Tasarım veya Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü lisans mezunu olmak.
Endüstriyel Tasarım veya Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı tezli yüksek lisans
veya doktora öğrencisi olmak.
Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Sekreterliği
Tel: 0312 210 22 14, 210 72 77


www.id.metu.edu.tr

2021/II-3

MühendislikMetalurji ve Malzeme MühendisliğiMetalurji ve Malzeme Mühendisliği

2

80

SAY:70

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya
doktora öğrencisi olmak.Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Sekreterliği
C Blok No: 205 Tel: 0312 210 25 11

www.mete.metu.edu.tr
2021/II-4
MühendislikElektrik-Elektronik MühendisliğiElektrik-Elektronik Mühendisliği
6
75
SAY:80

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans
veya doktora öğrencisi olmak.


Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Sekreterliği D-Blok 103 No.lu Oda
Tel: 0312 210 23 01, 210 23 02, 210 23 03
eee.metu.edu.tr

2021/II-5

Mühendislik
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği

2

75

SAY:70

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yapı Mekaniği Alanı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi
olmak.
İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, K1 Binası Tel: 0312 210 24 02

http://ce.metu.edu.tr/

2021/II-6

Mühendislik
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği

1

75

SAY:70

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Karayolu Trafik Güvenliği Alanı tezli yüksek lisans veya doktora
öğrencisi olmak.
İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, K1 Binası Tel: 0312 210 24 02

http://ce.metu.edu.tr/

2021/II-7

Mühendislik
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği

1

80

SAY:80

Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya
doktora öğrencisi olmak.
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tel: 0312 210 20 80

http://www.ceng.metu.edu.tr
2021/II-8
Mühendislik
Kimya Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
3
75
SAY:75

Kimya Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora
öğrencisi olmak.Kimya Mühendisliği Bölümü Tel: 0312 210 26 01, 210 43 60
www.che.metu.edu.tr
2021/II-9
Mühendislik
Jeoloji Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
1
80
SAY:70

Jeoloji Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Mineraloji- Petrografi Alanı tezli
yüksek lisans öğrencisi olmak.Jeoloji Mühendisliği Bölümü Tel: 0312 210 26 82
http://geoe.metu.edu.tr/


2021/II-10


Mühendislik
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği


2


75


SAY:80

Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Endüstri Mühendisliği veya Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora
öğrencisi olmak.

Endüstri Mühendisliği Bölümü Tel: 0312 210 22 66


www.ie.metu.edu.tr

2021/II-11

Mühendislik
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği

1

80

SAY:70

Gıda Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora
öğrencisi olmak.
Gıda Mühendisliği Bölümü Tel: 0312 210 27 65, 210 27 66

www.fde.metu.edu.tr


2021/II-12


Mühendislik
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği


1


75


SAY:70

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora
öğrencisi olmak.
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü, Oda:Z-07
Tel: 0312 210 28 95


http://pete.metu.edu.tr/

2021/II-13

Mühendislik
Makina Mühendisliği
Makina Mühendisliği

2

75

SAY:80

Makina Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora
öğrencisi olmak.
Makina Mühendisliği Bölümü Tel: 0312 210 25 39

http://www.me.metu.edu.tr/


2021/II-14


Mühendislik

Maden Mühendisliği

Maden Mühendisliği


2


75


SAY:70

Maden Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Maden İşletme veya Maden Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora
öğrencisi olmak.
Maden Mühendisliği Bölümü Tel: 0312 210 26 54


mine.metu.edu.tr2021/II-15

Uygulamalı Matematik
Enstitüsü

 Kriptografi175SAY:80

Kriptografi Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora
öğrencisi olmak.


Uygulamalı Matematik Enstitüsü Tel: 0312 210 29 87iam.metu.edu.tr2021/II-16


Enformatik Enstitüsü

 


Bilişim Sistemleri175SAY:75

Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı
tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.


Enformatik Enstitüsü Müdürlüğü Tel: 0312 210 37 41https://ii.metu.edu.tr/

2021/II-17

EğitimBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri EğitimiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

1

75

SAY:70

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü lisans mezunu olmak. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı tezli yüksek lisans
veya doktora öğrencisi olmak.
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Tel: 0312 210 41 93, 210 36 82

https://ceit.metu.edu.tr
2021/II-18
EğitimMatematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Kimya Eğitimi
1
75
SAY:70

Kimya Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu olmak. Fen Bilimleri Eğitimi veya Kimya Eğitimi Anabilim Dalı tezli
yüksek lisans öğrencisi olmak.


Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Tel: 0312 210 40 49
http://mse.metu.edu.tr/

2021/II-19

Eğitim
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

1

75

SAY:70

Matematik Öğretmenliği veya İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu olmak. Matematik Eğitimi Anabilim Dalı tezli
yüksek lisans öğrencisi olmak.Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Tel: 0312 210 40 49

https://mse.metu.edu.tr/
2021/II-20
EğitimYabancı Diller Eğitimi
İngiliz Dili Eğitimi
1
85
SÖZ:70

İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dili Öğretimi Bölümü lisans mezunu olmak. İngiliz Dili Öğretimi Anabilim Dalı tezli
yüksek lisans öğrencisi olmak.
Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Tel: 0312 210 40 71
http://fle.metu.edu.tr2021/II-21Fen EdebiyatBiyolojik Bilimler


Moleküler Biyoloji ve Genetik180SAY:70

Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı tezli yüksek lisans
veya doktora öğrencisi olmak.


Biyolojik Bilimler Bölümü Tel: 0312 210 31 04http://bio.metu.edu.tr2021/II-22Fen EdebiyatFizikFizik375SAY:70

Fizik Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.


Fizik Bölümü
Tel: 0312 210 32 53, 210 76 38, 210 43 32http://www.physics.metu.edu.tr2021/II-23Fen Edebiyat


İstatistik


İstatistik175SAY:80

İstatistik, Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri Bölümü lisans mezunu olmak. İstatistik, Bilgisayar Mühendisliği, Veri Bilimi veya Veri Bilişimi Anabilim Dalı tezli yüksek lisans öğrencisi
olmak.


İstatistik Bölümü Tel: 0312 210 29 60stat.metu.edu.tr2021/II-24Fen EdebiyatKimyaKimya275SAY:70

Kimya Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.


Kimya Bölümü Tel: 0312 210 32 03http://chem.metu.edu.tr/

2021/II-25

Fen Edebiyat

Matematik

Matematik

3

75

SAY:80

Matematik, Aktüerya Bilimleri, Bilimsel Hesaplama, Finansal Matematik veya Kriptografi Anabilim Dalı tezli yüksek lisans
veya doktora öğrencisi olmak.
Matematik Bölümü Tel: 0312 210 29 71

www.math.metu.edu.tr
2021/II-26Deniz Bilimleri Enstitüsü

 Deniz Bilim (Oşinografi)
1
75
SAY:70

Oşinografi veya Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora
öğrencisi olmak.


ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü P.K. 28 33731
Erdemli/MERSİN
Tel: 0324 521 21 50
www.ims.metu.edu.tr
2021/II-27Deniz Bilimleri Enstitüsü

 Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık
1
75
SAY:70

Oşinografi veya Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora
öğrencisi olmak.


ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü P.K. 28 33731
Erdemli/MERSİN
Tel: 0324 521 21 50
www.ims.metu.edu.tr

 


Yorum yazma Geçici olarak kapatılmıştır.

Yorumlar