İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

  • 563
  • 324
image

Üniversitemiz  Sağlık  Bilimleri   Fakültesi’ne  2547  sayılı   Yükseköğretim  Kanunu   ve Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme   ve   Atanma  Yönetmeliğinin   ilgili   maddeleri   ile  657   sayılı Yasa’nın 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlayan öğretim üyeleri alınacaktır.

1 - Profesör adayları; özgeçmişlerini, bilimsel  yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini,  yönetimlerinde  devam eden  ve  biten  doktora,  sanatta  yeterlik  veya  yüksek  lisans çalışmalarını,  üniversiteye  katkılarını  kapsayan  dosyayı  altı  nüsha  olarak  bir  dilekçe  ekinde rektörlüğe  teslim  eder.  Adaylar,  bu  başvurularında  yayınlarından  birini  başlıca  araştırma  eseri olarak gösterir.
2-   Doktor   öğretim   üyesi   ve   Doçent   adayları;   özgeçmişlerini,   bilimsel   çalışma   ve yayınlarını kapsayan dosyayı bir dilekçe ekinde dört nüsha olarak, teslim eder.

İstenen Belgeler:
- Başvuru Dilekçesi, Başvuru Formu, Bilgi formu, Nüfus cüzdan fotokopisi, - Akademik unvanının  gerektirdiği  diploma  ve  belgelerin  onaylanmış  fotokopileri  (Yurt  dışından  alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.)
- Başvurular İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, eksik belge ve süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Not:    1.    İlana    ilişkin    ayrıntılı    bilgilere    ve    doldurulması    gereken    formlara; www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
 

Fakülte Bölüm/Anabilim
Dalı/ Program
Kadro Sayısı Kadro
Ünvanı
Özel Şart
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü 1 Dr. Öğr.
Üyesi
Beslenme Diyetetik alanında doktora yapmış olmak. İngilizce ders verme kriterlerini sağlıyor olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü 1 Doçent Doçentliğini Beslenme Diyetetik alanından almış olmak. İngilizce ders verme kriterlerini sağlıyor
olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü 1 Profesör Doçentliğini Beslenme Diyetetik alanından almış olmak. İngilizce ders verme kriterlerini sağlıyor
olmak.


Yorum yazma Geçici olarak kapatılmıştır.

Yorumlar