Beykent Üniversitesi 4 Öğretim Elemanı alacak

  • 563
  • 303
image

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 4 Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Duyurulur.
 

Fakülte / Yüksekokul Bölüm / Program Öğretim Elemanı Alanı ALES/
YDS Eş
Değeri Puanı
ALES
Puan Türü
Ek
Açıklamalar
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım (İngilizce) 2 Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstriyel Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı, bölümlerinin birinde doktora yapıyor
olmak.
ALES: 70 YDS:85 SAY Öğr.Gör.
İç Mimarlık
(İngilizce)
1 İç Mimarlık, Mimarlık bölümlerinin birinde doktora
yapıyor olmak
ALES: 70
YDS:85
SAY Öğr.Gör.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve
Diyetetik
1 Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak.
Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapıyor olmak
ALES: 70 SAY Öğr.Gör.

 

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
 
Duyuru Başlangıç Tarihi : 14.11.2021 Duyuru Başlangıç Tarihi: 14.11.2021
Son Başvuru Tarihi : 28.11.221 Son Başvuru Tarihi : 28.11.2021
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı : 30.11.2021 Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı : 30.11.2021
Sözlü Sınav Tarihi : 02.12.2021 Yazılı Sınav Tarihi : 02.12.2021
Sözlü Sınav Sonuç Açıklama Tarihi : 03.12.2021 Nihai Değerlendirme Tarihi : 03.12.2021
Yazılı Sınav Tarihi : 06.12.2021    
Nihai Değerlendirme Tarihi : 07.12.2021    


Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak  olup,  posta  ile  yapılan  başvuruların  son  başvuru  tarihine  kadar  ulaşmış  olması  gerekmektedir.  Postada  yaşanan  gecikmeler  dikkate alınmayacaktır.

İSTENEN BELGELER
1- Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi, 2- YÖK formatlı özgeçmiş.
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
5- Adli Sicil Kaydı Belgesi
6- Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması onaylı örneği (Diploma Yurt Dışından Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi)
7- Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği.
8- ALES Belgesi
9-Yabancı Dil Belgesi
10- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı.
11- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.
12- Deneyim şartını sağladığını gösterir hizmet belgesi.
13- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge.
14- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni.

Ön  değerlendirme  Sonuçları  ve  nihai  değerlendirme  sonuçları  Üniversitemizin  www.beykent.edu.tr  web  adresinde  yayınlanacak  olup,  bu  aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Aday Başvuruları:
Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi Yazı İşleri Müdürlüğü
Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu Cad. No: 19 34396 Sarıyer, İstanbul

Not:   6698   sayılı   Kişisel   Verilerin   Korunması   Mevzuatı   uyarınca   hazırlanan   Aydınlatma   Metni’ne   https://www.beykent.edu.tr/beykent- hakkinda/kisisel verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.

6698  sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması  Mevzuatı  Uyarınca  Akademik  Personel  Adayı  Açık  Rıza  Metnine  https://www.beykent.edu.tr/beykent hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.


Yorum yazma Geçici olarak kapatılmıştır.

Yorumlar